Întâlnirea Bisericilor membre ale Uniunii Bisericilor Penticostale Române din Germania va avea loc în data de 21 Octombrie 2023 în Herborn.
Ea va consta dintr-un serviciu divin extins în care vor sluji toate Bisericile membre ale Uniunii, urmat de părtășie frățească.
Nădăjduim în harul și călăuzirea lui Dumnezeu pentru această lucrare și vă dorim tuturor multă sănătate și binecuvântare sub călăuzirea Duhului Sfânt!