În data de 1 Octombrie 2022 începând cu ora 10:00 va avea loc în Biserica Emanuel din Bergisch-Gladbach o adunare generală specială a tuturor slujitorilor Uniunii.

La această adunare generală va fi prezent în mijlocul nostru fratele Ionică Jijie care ne va sluji din Cuvânt în mesaje speciale pentru slujitori. 

Ne rugăm Domnului pentru ungere sfântă și călăuzire, astfel încât toate lucrurile să fie după voia lui Dumnezeu, înspre gloria Lui și zidirea lucrării Sale.