În data de 26 Iunie 2021 începând cu ora 10:00 va avea loc în Biserica Eklesia din Herborn o adunare generală specială care, pe lângă adunarea generală propriu zisă, va include un timp de învățătură pentru slujitori. 

Ne rugăm Domnului pentru ungere sfântă și călăuzire, astfel încât toate lucrurile să fie după voia lui Dumnezeu, înspre gloria Lui și zidirea lucrării Sale.