Întâlnirea Bisericilor membre ale Uniunii 2021

Întâlnirea Bisericilor membre ale Uniunii Bisericilor Penticostale Române din Germania va avea loc în data de 20 Noiembrie 2021. Ea va consta într-un serviciu divin extins în care vor sluji frați și surori din toate Bisericile membre ale Uniunii, urmat de părtășie frățească.
Vă dorim mult har, călăuzire și binecuvântare tuturor fraților și surorilor membrii ale Bisericilor Uniunii.
Fiți binecuvântați! 

 

Adunare generală a slujitorilor Uniunii

În data de 26 Iunie 2021 începând cu ora 10:00 va avea loc în Biserica Eklesia din Herborn o adunare generală specială care, pe lângă adunarea generală propriu zisă, va include un timp de învățătură pentru slujitori. 

Ne rugăm Domnului pentru ungere sfântă și călăuzire, astfel încât toate lucrurile să fie după voia lui Dumnezeu, înspre gloria Lui și zidirea lucrării Sale.