Uniunea Bisericilor Penticostale Române din Germania este alcătuită din biserici române care au sediul și își desfășoară activitatea în Germania, având forma de organizare juridică de tip asociație non-profit (gemeinnütziger Verein) și care nu sunt afiliate cultelor religioase germane.

Scopul principal al Uniunii Bisericilor Penticostale Romane din Germania este acela de a oferi un cadru comun de colaborare, organizare şi creştere spirituală a bisericilor membre în vederea propovăduirii și răspândirii Evangheliei lui Isus Hristos și a mărturiei creștine.

 

Între activitățile Uniunii Bisericilor Penticostale Române din Germania se numără:

  • Iniţierea şi încurajarea colaborării între biserici la nivel local, regional şi naţional prin sfătuire, informare reciprocă şi consiliere spirituală în vederea zidirii trupului lui Hristos.
  • Promovarea închinării, părtăşiei, rugăciunii, studiului Biblic și învăţăturilor sfintelor Scripturi prin organizarea de conferinţe, evanghelizări, colocvii, seminarii, precum şi prin răspândirea de materiale scrise prin mijloacele media disponibile (literatură, internet, presă, etc.)
  • Instruirea, recunoaşterea şi ordinarea de lucrători în bisericile membre ale Uniunii, precum și asigurarea continuităţii în colaborarea și întrajutorarea la nivel de slujire.
  • Consiliere și mediere în cazul apariţiei unor litigii şi conflicte la nivelul bisericilor membre.
  • Inițierea și susținerea activităților de misiune creștină și ajutorare în țară și străinătate în conformitate cu statutul non-profit al Uniunii.
  • Asistență și sfătuire în domeniul organizării juridice pentru grupările de credincioși români care doresc să se constituie în biserici independente şi ulterior să se alăture organizației.
  • Activități sociale de întrajutorare reciprocă în cazuri de lipsuri materiale sau de alta natură, în conformitate cu statutul non-profit al Uniunii.