Adunare generală a slujitorilor Uniunii

În data de 20 Noiembrie 2021 începând cu ora 10:00 va avea loc în Biserica Eklesia din Herborn o adunare generală specială a tuturor slujitorilor Uniunii. 

Ne rugăm Domnului pentru ungere sfântă și călăuzire, astfel încât toate lucrurile să fie după voia lui Dumnezeu, înspre gloria Lui și zidirea lucrării Sale.