Întâlnirea Bisericilor membre ale Uniunii 2023

Întâlnirea Bisericilor membre ale Uniunii Bisericilor Penticostale Române din Germania va avea loc în data de 21 Octombrie 2023 în Herborn.
Ea va consta dintr-un serviciu divin extins în care vor sluji toate Bisericile membre ale Uniunii, urmat de părtășie frățească.
Nădăjduim în harul și călăuzirea lui Dumnezeu pentru această lucrare și vă dorim tuturor multă sănătate și binecuvântare sub călăuzirea Duhului Sfânt!

 

Adunarea generală anuală 2023

Adunarea generală anuală

a membrilor Uniunii Bisericilor Penticostale Române din Germania va avea loc în data de 25 Martie 2022.

Adunarea generală va avea loc în Biserica din Herborn, începând cu ora 10:00.

Vă dorim binecuvântările sfinte ale Domnului Isus, mult har și pace.