Întâlnirea Bisericilor membre ale Uniunii 2022

Întâlnirea Bisericilor membre ale Uniunii Bisericilor Penticostale Române din Germania va avea loc în data de 29 Octombrie 2022 în Herborn.
Ea va consta dintr-un serviciu divin extins în care vor sluji toate Bisericile membre ale Uniunii, urmat de părtășie frățească.
Nădăjduim în harul și călăuzirea lui Dumnezeu pentru această lucrare și vă dorim tuturor multă sănătate și binecuvântare sub călăuzirea Duhului Sfânt!

 

Adunarea generală anuală 2022

Adunarea generală anuală a membrilor Uniunii Bisericilor Penticostale Române din Germania va avea loc în data de 26 Martie 2022.

Locația și data de începere vor fi anunțate ulterior.

Vă dorim binecuvântările sfinte ale Domnului Isus, mult har și pace.