Consfătuirile slujitorilor Uniunii

În data de 16 Martie 2024 începând cu ora 10:00 va avea loc în Biserica Eklesia din Herborn Burg adunarea generală anuală a Uniunii Bisericilor Penticostale Române din Germania.
De asemenea, în data de 9 Noiembrie 2024, în Biserica Emanuel din Bergisch Gladbach, va avea loc o adunare generală specială a tuturor slujitorilor Uniunii.
Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze toate aceste lucrări cu mult har, ungere și călăuzire sfântă, toate pentru slava și gloria Numelui Său!