Întâlnirea Bisericilor membre ale Uniunii Bisericilor Penticostale Române din Germania va avea loc în data de 20 Noiembrie 2021. Ea va consta într-un serviciu divin extins în care vor sluji frați și surori din toate Bisericile membre ale Uniunii, urmat de părtășie frățească.
Vă dorim mult har, călăuzire și binecuvântare tuturor fraților și surorilor membrii ale Bisericilor Uniunii.
Fiți binecuvântați!